1 2 3

Zabezpieczenie antywłazowe na słupy elektroenergetyczne zostało przez nas tak zaprojektowane, aby skutecznie utrudnić dostęp osób nieuprawnionych do elementów konstrukcyjnych słupa i zapobiec ich kradzieży. Projektując zabezpieczenie antywłazowe wykorzystaliśmy nasze doświadczenia z projektowania zaawansowanych technicznie drzwi antywłamaniowych w klasie RC4, dystrybuowanych pod marką DOORIND, jak również wiedzy, jaką od wielu lat zdobywamy projektując i instalujac systemy ochrony technicznej (w tym mechanicznej) w obiektach elektroenergetycznych.

Zabezpieczenie antywłazowe typ 1 (dwa rodzaje, typ ciężki dla słupów mocnych i przekroczeniowych) i typ 2 (dwa rodzaje, typ lekki, słupy przelotowe i narożne) wykonane jest ze stali, ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie powłoką malarską, w kolorze RAL określonym przez Zamawiającego.

Gwarancja na produkt w przypadku zlecenia nam dostawy i prac montażowych wynosi 5 lat. Gwarancja na montaż dostarczonego przez nas zabezpieczenia i zainstalowanego przez innych wykonawców wynosi 3 lata.

Zabezpieczenie powinno być instalowane do każdej z czterech nóg słupa elektroenergetycznego (krawężników) na wysokości od 3 do 5 m od poziomu gruntu. Technologia montażu nie narusza konstrukcji słupa i jej zabezpieczenia antykorozyjnego. Zabezpieczenie jest uziemione. Terminy dostaw i montażu zabezpieczenia zależą od ilości zamówionych elementów.

Cena uzależniona jest od wielkości zamówienia oraz zakresu prac (z montażem lub bez montażu) oraz lokalizacji słupów wskazanych do wyposażenia w zabezpieczenie antywłazowe.

Zapytania ofertowe prosimy zgłaszać na adres email podany na stronie lub pisemnie na nasz adres pocztowy.

Zachęcamy także do osobistego kontaktu w celu omówienia szczegółów zamówienia.

Skontaktuj się z ekspertem

tel: 601-370-813

mail: pomoc@doorind.pl